Prijzen en betaling
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW
De waarborg bedraagt € 750 euro voor de mini caravan en 250 euro voor de Glamping Tent.
De waarborg dient te worden voldaan ten laatste bij het afhalen van het gehuurde goed.
Betalingsmogelijkeheden zijn overschrijving of payconiq.
 
Verhuurtermijn
Het hoogseizoen loopt van juni tot en met september. Tijdens het hoogszeizoen is enkel verhuur per volle week of weken mogelijk.
afhaling kan ‘s maandags om 16.00 u. en inleveren voor 11.00u. 
 
Het laagseizoen loopt van oktober tot en met mei.
Midweek loopt van maandag tot en met vrijdag. Afhalen kan ’s maandags om 16:00u en inleveren ’s vrijdags voor 11.00u.
Weekend loopt van vrijdag tot en met maandag Afhalen kan ’s vrijdag om 16.00u en inleveren ’s maandags voor 11.00u. 
In onderling overleg kan van deze tijdstippen worden afgeweken.
 
Verboden
Het gebruik van bijkomende toestellen zoals bv. friteuse, microwave enz. zijn niet toegelaten.
Roken is niet toegelaten.
Huisdieren zijn in de camper en de tent niet toegelaten.
 
Voorwaarden
In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. bij schade, panne of dergelijke) hebben we het recht om een vervangvoertuig in te schakelen of de reservatie te annuleren, zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping.
Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen.
Iedere overtreding met inbeslagname van het gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de camper in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld.
Indien de caravan niet in propere en correcte toestand wordt ingeleverd zal een schoonmaakkost worden aangerekend van € 125.
  
Betaling
Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient het volledige huurbedrag te worden voldaan.
Zolang de betaling niet is ontvangen is de huurovereenkomst onbestaande.
Schade & verzekering
Alle schade, ongeacht de oorzaak, (huurder, derden of overmacht) zal worden gefactureerd aan de de huurder. De huurder kan zich op zijn verzekering beroepen om het gefactureerde bedrag te recupereren. De huurder dient de verzekeringsmaatschappij van het trekkend voertuig op de hoogte te stellen van de huurperiode.
Door het huren van de caravan ga je akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden van onze verzekering
Algemene-voorwaarden-ansvar-verzekering
Bijzondere Voorwaarden Caravan Vouwwagen
Annulatie
Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder geen annuleringskosten verschuldigd

fr_FR